Steun Ons

Help je mee?
Doneer per bank

U kunt uw bijdrage zelf overmaken naar IBAN-nr. NL83 INGB 0005 6521 71 ten name van stichting Nepalfonds te Barneveld, o.v.v. donatie aan Nepal.
Let op uw bijdrage is aftrekbaar van de belasting!

Doneer met Paypal

U kunt ons uw bijdrage aan onze projecten ook via Paypal sturen.

Als U op de onderstaande Paypal Doneren knop klikt, dan wordt U doorgeleid naar onze Paypal donatie pagina waar U zelf het bedrag kunt invullen wat U ons wilt sturen.

Legaat of erfstelling

Wilt u Stichting Nepalfonds in uw nalatenschap opnemen kunt u in uw testament (een deel van uw bezit) ter beschikking stellen door middel van een legaat of stichting Nepalfonds tot mede-erfgenaam bij erfstelling te benoemen. Stichting Nepalfonds is een 'algemeen nut beogende instelling' die volledig vrijgesteld is van successierecht. Uw notaris kan u daarbij begeleiden.

Vrijwilligerswerk

Wij zijn altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen om onze doelen te verwezelijken. Als U er voor voelt om U in te zetten voor de mensen in Nepal, als U tijd heeft om ons te ondersteunen bij het realiseren van de projecten die wij in Nepal hebben lopen, stuurt U ons dan alstublieft een bericht via het onderstaande formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met U opnemen.

De fiscus betaalt mee

Stichting Nepalfonds is aangemerkt als ANBI door de Nederlandse belastingdienst. Daarmee zijn het beleidsplan en de statuten van Nepalfonds door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurd. Als uw giften het drempelbedrag van één procent van uw drempelinkomen overschrijden, komen zij in aanmerking voor belastingsaftrek. Doet u een gift in de vorm van een lijfrente over een langere periode (ten minste vijf jaar), dan is het volledige bedrag aftrekbaar, dus zonder aftrek van het drempelbedrag.

Stichting Nepalfonds dankt u hartelijk voor uw donatie!
Machtiging
U kunt ons machtigen om met regelmatige tussenpozen een vast bedrag van uw bankrekening te mogen incasseren.
Wij vragen u daarvoor om deze link te volgen en een machtigings formulier te downloaden, afdrukken, invullen en aan ons terug te sturen.

Waarvoor onze hartelijke dank!