Achtergrond

De stichting Nepalfonds werd in 2011 opgericht door in Nederland woonachtig Nepalezen en is voortgekomen uit de stichting NDA. Nepalfonds is het Nederlandse ontwikkelingsfonds voor Nepal dat zich richt op de verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers van geweld, armoede en ongelijkheid. Nepalfonds streeft naar een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld zonder (extreme) armoede en honger daar waar kinderen en moeders niet onnodig hoeven te sterven en iedereen toegang heeft tot onderwijs, schoon drinkwater en gezondheidszorg. Het Nepalfonds heeft daartoe een onderscheidende aanpak, onder meer door de Nepalese inbreng binnen het bestuur van het Nepalfonds – de Nepalese cultuur wordt er ten volle verstaan – wat de slagingskans van de projecten in belangrijke mate vergroot. Maar ook omdat op het gebied van voedsel, water, duurzame energie, scholing en gezondheidszorg er uitgegaan wordt van een integrale aanpak van de problemen op dorpsniveau. De bestuursleden en de adviseurs zijn vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten voor het behalen van de doelstellingen van het Nepalfonds.

Doelstelling

Het Nepalfonds is het Nederlandse ontwikkelingsfonds voor Nepal dat zich richt op de verbetering van de levensomstandigheden van de (aller)armsten. Nepalfonds streeft naar een eerlijke, rechtvaardige en duurzame omgeving zonder (extreme) armoede en honger, waar kinderen en moeders niet onnodig hoeven te sterven, waar de positie van vrouwen verbeterd is en waar iedereen toegang heeft tot voedsel, onderwijs, schoon drinkwater en gezondheidszorg. We zorgen ervoor dat uw bijdrage op correcte en verantwoorde wijze wordt aangewend. Daar waar het hoort en bij diegenen die de hulp het hardst nodig hebben. Met uw bijdrage maakt u het verschil in het leven van kansloze Nepalezen en geeft u hen een kans. Het Nepalfonds heeft daartoe een onderscheidende aanpak, onder meer door de Nepalese inbreng binnen het bestuur van het Nepalfonds – de Nepalese cultuur wordt er ten volle verstaan – wat de slagingskans van de projecten in belangrijke mate vergroot. Maar ook omdat op het gebied van voedsel, water, duurzame energie, scholing en gezondheidszorg er uitgegaan wordt van een integrale aanpak van de problemen op dorpsniveau.

Het Bestuur

 • Nanda Rai
  Nanda Rai – Voorzitter

  Ik ben afkomstig uit Bhojpur, Nepal en heb ruime ervaring als leerkracht op een middelbare school. Ik woon al jaren in Purmerend en werk momenteel in Amsterdam. Ik ben als adviseur betrokken bij de Non-Resident Nepali Association Netherlands (Nepalese gemeenschap in Nederland). Ik vind het belangrijk dat ook vrouwen een actieve bijdrage kunnen leveren aan de Nepalese samenleving. ‘Samen kunnen we meer bereiken en door onze krachten te bundelen kunnen we meer mensen helpen die de hulp het hardst nodig hebben’. Ik hoop als secretaris meer hulpbehoevenden de broodnodige hulp te kunnen bieden en zo bij te dragen aan verbeterde leefomstandigheden van kansarme Nepalezen.

 • Sabu Paudel
  Sabu Paudel – Secretaris

  Ik ben Sabu Paudel, geboren en getogen in Nawalparasi, Nepal. In Nepal ben ik actief geweest voor de bewustwoording en capaciteitopbouw van vrouwen. In nederland ben ik bij verschillende vrijwilligersorganisaties actief geweest. Ik hoop als secretaris van Nepalfonds een steentje bij te dragen aan een rechtvaardige (Nepalese) samenleving. Nepal is een ontwikkelingsland en heeft een groot achterstand op gezondheidzorg en onderwijs. Een rechtvaardige samenleving waar man en vrouw gelijke rechten hebben, staan bij mij hoog in het vaandel. Ik wil een verschil proberen te maken in het leven van kansarme vrouwen en kinderen in afgelegen gebieden van Nepal.

 • shashi paudyal
  Shashi Paudyal – Oprichter en penningmeester

  Diep in mijn hart blijf ik een Nepalees in hart en nieren, al woon ik meer dan de helft van mijn leven in Nederland. Mijn streven is om een bijdrage te leveren aan een eerlijke, rechtvaardige en duurzame samenleving in Nepal. Ik ben oprecht dankbaar voor alle vrijwilligers die hier hun onmisbare bijdrage aan hebben geleverd. Zonder de hulp van sponsoren en donateurs hadden we dit werk nooit kunnen doen. We willen de ingeslagen weg voortzetten, want er is nog veel te doen in Nepal. Daarom kunnen we iedere steun goed gebruiken die rechtstreeks ten goede komt voor diegenen die het hardst nodig hebben.

 • Dilu Mainali-Maga
  Dilu Mainali-Magar – Board member

  --

 • Nira Rai
  Nira Rai - Country coordinator UK

  --

Het comité van aanbeveling

Hari Paudel

Hari Paudel

Sharda Baraily

Sharda Baraily

Sharmila Pradhan

Sharmila Pradhan

Bharsha Khadka

Bharsha Khadka

Het logo

In het logo komen zowel de culturele binding met Nepal alsmede de doelstelling van het Nepalfonds tot uiting:

 • De olifant verbeeld de god Ganesh, die de god van kennis en wijsheid is. Hij neemt hindernissen weg en is de beschermheilige van de reizigers. Hindoes bidden tot Ganesh voor ze aan iets nieuws beginnen.
 • Zijn rechterhand is opgeheven met de handpalm naar de persoon tegenover hem als teken van geruststelling, zegen en bescherming.
 • In zijn linkerhand heeft hij een bol, die symbool staat voor het liefdevol aanbieden van geschenken als openheid en respect.
 • In de ‘o’ van het Nepalfonds zijn weergegeven de symbolen ‘zon’ en ‘maan’, zoals ze ook in de vlag van Nepal staan.

Film als Referentie

Partners

Nepal Development Academy (NDA)
Stichting NDA is het kenniscentrum voor advies en informatie over Nepal op het gebied van literatuur, taal, cultuur, kunst en reizen. Een belangrijk werkterrein is het financieel ondersteunen en professioneel begeleiden van ontwikkelingshulpprojecten zoals Aamaghar Pathshala, een project dat volledig voldoet aan de criteria van de NDA: noodzaak, directe participatie van de lokale bewoners, transparantie en duurzaamheid. www.nepalcentrum.nl

Friends of Nepali Villages
Friends of Nepali Villages is een niet-politieke, niet-gouvernementele, non-profit organisatie van gedreven mensen van wie sommigen zelf studeerden bij kaarslicht. Zij hebben hun talent kunnen benutten en willen ook anderen die kans geven. Hoofddoel van FNV is mensen in hun kracht laten komen en ze hun eigen sociaal-economische ontwikkeling te laten realiseren. www.fnv.org.np

De stichting Light of Life
De stichting Light of Life (LoL) wil kwalitatief goed onderwijs realiseren voor kansarme kinderen in Nepal. De stichting genereert middelen om dit op Aamaghar Pathshala te concretiseren in samenwerking met FNV, die eindverantwoordelijk is. www.lightoflife.nl

Stichting Balsewa
Stichting Balsewa is opgericht om fondsen te werven voor de uitbreiding van Aamaghar Pathshala, een school voor kansarme kinderen in het Nepalese dorp Pumdi Bhumdi dichtbij Pokhara. Nepal is een onderontwikkeld land mede door de zeer uitdagende topografie, met als gevolg een gebrekkige infrastructuur dat weer armoede tot gevolg heeft. www.balsewa.nl