Stichting Nepal Fonds in Nederland

Stichting Nepal Fonds is een vrijwilligersorganisatie van Nepalezen in Nederland en staat ingeschreven in de gemeente Purmerend. De organisatie is in 2010 opgericht en wil met haar activiteiten een positieve bijdrage leveren aan o.a. integratie- en participatie van Nepalezen. Daarnaast zet SNF zich in voor de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme Nepalezen in Nepal.

Visie

Stichting Nepal Fonds vindt het belangrijk dat de Nepalese gemeenschap de eigen cultuur en identiteit beleeft. Zo kunnen de leden van de gemeenschap de kracht opdoen om zich verder te ontwikkelen. Bovendien bevordert cultuur- en identiteitsbeleving een vlotte inburgering in de Nederlandse samenleving. SNF vindt het ook van belang dat de Nepalese burgers hun ervaringen delen met andere burgers.

Missie

Door het organiseren van projecten en activiteiten voor de Nepalese gemeenschap en andere groepen wil stichting Nepal Fonds een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving. Een goede samenwerking met de gemeente, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en welzijnsorganisaties is daarvoor essentieel.

Wie zijn we?

SNF richt o.a. op integratie en participatie van de in Nederland woonachtige Nepalezen. Het gaat om mensen aan de rand van de Nepalese gemeenschap die dagelijks worstelen om te overleven en strijden om zich een plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Het bestuur van de stichting Nepalfonds bestaat uit Nepalese migranten die de Nederlandse cultuur, taal en samenleving machtig zijn en een plek hebben verworven in de Nederlandse samenleving.

De statuten van de stichting

Nepalfonds is een in september 2010 opgerichte stichting die gevestigd is te Utrecht die statutair volgende ten doel stelt.

• het bevorderen van de integratie en participatie van de in Nederland woonachtige Nepalezen;
• het verrijken en verbreden van het samenwerkingsklimaat in Nederland;
• het leveren van bijdragen, in welke vorm dan ook, aan de verbetering van levensomstandigheden van kansloze en kansarme Nepalezen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

• het organiseren van activiteiten die de integratie bevorderen;
• het bieden van ondersteuning aan hulpbehoevenden in de brede zin van het woord;
• het samenwerken met de relevante organisaties en instanties.

De oorspronkelijke statuten van SNF is aan verandering onderhevig. De focus ligt nu op de in Nederland woonachtige Nepalezen. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.