Welkom bij het Nederlandse ontwikkelingsfonds voor Nepal

Het prachtige land aan de voet van de Himalaya heeft ook een schaduwzijde. Veel kinderen groeien nog steeds op in de sloppenwijken en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Een sociaal vangnet bestaat simpelweg niet in Nepal. Nepal is een straatarm land waar geen voorzieningen voor handen zijn om minderbedeelden te helpen. Met uw steun lukt het ons om kansloze Nepalezen te helpen en een waardevolle bijdrage te leveren aan een eerlijker en rechtvaardiger Nepal.

U kunt ons steunen door uw donatie over te maken op rekening NL83 INGB 0005 6521 71, stichting Nepalfonds te Barneveld. Stichting Nepalfonds is aangemerkt als ANBI door de Nederlandse belastingdienst onder RSIN 822929193. Uw giften komen daarom in aanmerking voor belastingaftrek.