• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Jaarrekening 2013

 

Balans per 31-12-2013

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
ING Bank     549.40 01-01-2013     520.66  
        Batig saldo 2013 4.79  
                525.45
                 
        Schulden korte termijn    
        Bankkosten       23.95
                 
      549.40         549.40
                 
                 
Resultatenrekening 2013          
                 
Opbrengsten               3100.00
                 
Financieringslasten          95.21  
Bedrijfskosten            3000.00  
Kosten           3095.21
             
Batig saldo           4.79
                 
                 

Toelichting

In de verslagperiode zijn enkele vrij te bestemmen opbrengsten ontvangen. Deze zijn, onder aftrek van de kosten, toegevoegd aan het vermogen.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal