• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Jaarrekening 2011/2012

 

Balans per 31-12-2012

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
ING Bank     548.77 01/01/2011     0.00  
        Batig saldo 2011/2012 520.66  
                520.66
                 
        Schulden korte termijn    
        Bankkosten       28.11
                 
      548.77         548.77
                 
                 
Resultatenrekening 2011/2012          
                 
Giften               620.00
Bankkosten 2012           99.34
                 
Batig saldo           520.66
                 
                 

Toelichting

In de verslagperiode zijn enkele vrij te bestemmen giften ontvangen. Deze zijn, onder aftrek van de bankkosten, vooralsnog toegevoegd aan het vermogen.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal