• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Financiële jaarrekening 2018

 

31-12-2018

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
      01-01-2018   549,46
ING Bank   273,26 Resultaat 2018  -/-  276,20
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   273,26 Totaal     273,26
                 
                 
Resultatenrekening 2018          
                 
Banksaldo 01-01-2018         549,46  
Opbrengsten         208,92  
Bedrijfs- en financieringslasten         485,12  
Saldo in 31-12-2018         273,26  
             
                 

Toelichting

2018 staat in het teken van fondsenwerving en projectuitvoering.

De fondsenwerving blijft nog steeds de hoofdactiviteit, in 2018 is het echter sterk teruggelopen ten opzicht van 2017 en 2016. In 2016 kwam er veel geld binnen in verband met de aardbeving. In 2017 en 2018 heeft men de hand op de knip gehouden.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal