• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Financiële jaarrekening 2017

 

31-12-2017

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
      01-01-2017   1.918,26
ING Bank   549,46 Resultaat 2017   1.368,80
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   549,46 Totaal     549,46
                 
                 
Resultatenrekening 2017          
                 
Banksaldo 01-01-2017         1.918,26  
Opbrengsten         45,00  
Bedrijfs- en financieringslasten         1.413,80  
Saldo in 31-12-2017         549,46  
             
                 

Toelichting

2017 staat in het teken van fondsenwerving en projectuitvoering.

De fondsenwerving blijft nog steeds de hoofdactiviteit, in 2017 is het echter sterk teruggelopen ten opzicht van 2016. In 2016 kwam er veel geld binnen in verband met de aardbeving. In 2017 heeft men de hand op de knip gehouden.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal