• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Financiële jaarrekening 2016

 

31-12-2016

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
      01-01-2016    4.849,48
ING Bank   1.918,26 Resultaat 2016   2.931,22
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   1.918,26 Totaal     1.918,26
                 
                 
Resultatenrekening 2016          
                 
Banksaldo 01-01-2016         4.849,48  
Opbrengsten         17.096,00  
Bedrijfs- en financieringslasten         20.027,22  
Saldo in 31-12-2016         1.918,26  
             
                 

Toelichting

Nepalfonds werkt nauw samen met Stichting NDA.  De jaarrekening van NDA maakt onderdeel uit van de stichting Nepalfonds.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal