• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Financiële jaarrekening 2015

 

31-12-2015

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
      01-01-2015     253,65
ING Bank   4.849,48 Resultaat 2015   4.595,83
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   4.849,48 Totaal     4.849,48
                 
                 
Resultatenrekening 2015          
                 
Banksaldo 01-01-2015         253,65  
Opbrengsten         9.821,53  
Bedrijfs- en financieringslasten         5.225,70  
Saldo in 01-01-2015         4.849,48  
             
                 

Toelichting

2015 was het jaar voor onderzoek naar projectgebied en plannen in Nepal.
2016 staat in het teken van fondsenwerving en projectuitvoering.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal