• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Financiële jaarrekening 2014

 

31-12-2014

 

Activa               Passiva
Liquide middelen   Eigen vermogen    
      01-01-2014       525,45
ING Bank   253,65 Resultaat 2014    -271,80
                 
                 
                 
                 
                 
Totaal   253,65 Totaal     253,65
                 
                 
Resultatenrekening 2014          
                 
Banksaldo 01-01-2014         549,40  
Opbrengsten         250,00  
Bedrijfs- en financieringslasten         545,75  
Saldo in 01-01-2015         253,65  
             
                 

Toelichting

2014 was het jaar voor onderzoek naar projectgebied en plannen in Nepal.
2015 staat in het teken van fondsenwerving en projectuitvoering.

 

ANBI logo
Corona Actie Nepal