• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Randvoorwaarden

Om de projectvisie te doen slagen zijn enkele randvoorwaarden cruciaal:

 1. Het initiatief zal afkomstig moeten zijn van de dorpsbewoners zelf en ook door hen – met ondersteuning van een lokale NGO – gedragen moeten worden. Het is verleidelijk dat de kar getrokken wordt vanuit het ‘rijke Westen’, maar de in Nederland wonende Nepalezen onderkennen maar al te goed het risico van ‘achterover leunen’ van de plaatselijke bevolking.
 2. De dorpsbewoners dienen open te staan voor aanvullende vormen van de sociale cohesie zoals die al in het dorp bestaat. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan coöperaties voor de productie van houdbare producten.
 3. De projecten dienen (vrijwel) uitsluitend op een specifiek dorp betrekking te hebben. Met als overwegingen: a) het project blijft concreet en overzienbaar, b) de dorpelingen kunnen het omarmen als ‘hun’ project en c) het risico van stroperigheid en bureaucratie is geminimaliseerd.
ANBI logo
Corona Actie Nepal