• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Projectaanpak

Ten behoeve van een project brengt het Nepalfonds in: kennis, kunde, investeerders (micro­kredie­ten) en subsidie à fonds perdu (het laatste met name bedoeld voor de initiële kosten). Daartoe werkt het Nepalfonds samen met partners die inhoudelijk hun sporen op de verschil­lende deel­trajecten hebben verdiend en met bedrijven en particulieren, die op enigerlei wijze financieel willen participeren.
Nadat een NGO een dorp heeft voorgedragen dat naar de mening van het bestuur van het Nepalfonds aan de randvoorwaarden voldoet, wordt op basis van een inventarisatie een masterplan voor het projectdorp opgesteld. Dit gebeurt ter plekke door ervaren vrijwilligers, daartoe bijgestaan door de NGO.
Een deskundigenpanel beoordeelt het masterplan en geeft daaraan – inclusief de financiële paragraaf – haar goedkeuring, waarna het masterplan inclusief een investeringsplan verder kan worden uitgewerkt. Het Nepalfonds werft vervolgens de nodige financiële middelen waarna de feitelijke realisatie van het masterplan onder deskundige (bege)leiding kan plaatsvinden.
Voorbeelden van de doelen in het masterplan kunnen zijn: aangepaste of vernieuwde landbouw en/of veeteeltmethoden, het slaan en installeren van pompen, het oprichten van een coöperatie (dit alles inclusief de daarbij behorende training en scholing) en het invoeren van betere lesmethoden.

ANBI logo
Corona Actie Nepal