• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Probleemstelling

Veel westerlingen, die voor het eerst in Nepal komen, wanen zich in een land waar de tijd heeft stilgestaan. Waar de tijd niet bepaald wordt door een horloge maar door het meereizen met de levenscycli zoals de natuur die bepaalt.
En dat is in veel opzichten ook zo. De geïsoleerde ligging en de vele soms ontoegankelijke gebieden maken dat eeuwenoude tradities en leefwijzen, ingesleten gewoontes, een autoritaire monarchie en het kastenstelsel tot voor kort het leven van alledag van de Nepalezen bepaalden. Met het gevolg dat door de verouderde landbouwmethodes en de gestaag groeiende bevolking op het platteland in afnemende mate voldoende voedsel is om een enigszins menswaardig bestaan te bieden. Wat vervolgens weer leidt tot een trek naar de grote steden als Kathmandu in de hoop het daar iets beter te krijgen. Een hoop die slechts voor enkelingen bewaarheid wordt. Het gros van hen is alleen maar slechter af.
Voor de Nepalezen in Nederland was dit de aanleiding om via het Nepalfonds structureel iets aan de trek naar de grote stad te doen. Aanvankelijk via een aantal scholingsprojecten, wat uiteindelijk resulteerde in deze projectvisie, die gebaseerd is op de kennis van en het respect voor de Nepalese cultuur.

ANBI logo
Corona Actie Nepal