• Waarom Nepalfonds steunen?
  Waarom Nepalfonds steunen?
 • ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
  ... Omdat zij dringend hulp nodig hebben
 • ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
  ... Omdat uw gehele bijdrage rechtstreeks bij de doelgroep terecht komt
 • ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
  ... Omdat we uw bijdrage verantwoord en duurzaam aanwenden, daar waar het echt nodig is
 • ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
  ... Omdat we samen met u het verschil willen maken in het leven van kansloze Nepalezen
 • ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld
  ... Omdat u bij wilt dragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld

Fondsenwerving

De financiering van de (deel)projecten, die voortvloeien uit het Rural Development Program, bestaat uit twee componenten:
1. Het beschikbaar stellen van gelden à fonds perdu
2. Microkredieten

 

De gelden à fonds perdu zullen worden verworven door middel van sponsoring door bedrijven en door private geldacties. De op deze wijze verworven gelden zullen in principe ten volle besteed worden aan het project waarvoor ze zijn aangetrokken. Voor zover er daarnaast giften zonder specifieke bestemming binnenkomen zullen deze, voor zover niet noodzakelijk voor de bureaukosten, worden bestemd voor een lopend project.

 

Daarnaast zullen – zoveel als mogelijk is – microkredietorganisaties worden betrokken bij de investeringen van de dorpsbewoners. Dit is van belang om de eigen verantwoor­delijkheid en de zelfredzaamheid van de dorpsbewoners te benadrukken en te versterken. Ter versterking van de bewustwording in Nederland ten aanzien van de plattelands­ontwikkeling in Nepal zal waar mogelijk zal de financiering van de microkredieten via crowdfunding worden vergroot.

 

De omvang van de vermogenspositie van het Nepalfonds dient zodanig te zijn dat hieruit de uit de lopende projecten voortvloeiende verplichtingen kunnen worden voldaan en dat de continuïteit van het Nepalfonds voor maximaal drie jaar gewaarborgd is. De penningmeester zal hiervan jaarlijks verslag doen.

ANBI logo
Corona Actie Nepal